Skip to main content

Lesy nejsou továrny na dřevo

Zdravé lesy jsou pestré lesy

Lesy potřebují systémovou změnu. Naše lesy jsou totiž v začarovaném kruhu holosečných těžeb, které lesy vyčerpávají. Naše lesy se tak staly prakticky nejméně zdravými lesy v celé Evropě. Toto nevyřeší jeden drobný krok. Potřebujeme zajistit, že se holoseče nebudou používat jako způsob hospodaření.

Chceme, aby ohrožená biodiverzita na lesní půdě získala dostatek živin z ponechaného dřeva a aby se lesy mohly obnovovat pestře a přirozeně. Potřebujeme systémovou změnu, která musí začít již změnami zákonů před volbami. Moc času nezbývá. 

V naší výzvě proto společně vyzýváme Vládu České republiky a Parlament České republiky, aby nechali lesy žít. Žádáme, aby upravili v tomto smyslu neprodleně zákony, vyhlášky a dotace, aby zavedli lepší certifikaci veřejných lesů a změnili zadání pro státní podnik Lesy ČR. 

Proto jsme ministrovi zemědělství Markovi Výbornému předali Plán pro zdravé lesy se 43 návrhy, který vypracovali přední odborníci a odbornice na lesnictví a ochranu přírody. Bez zastavení holosečí, dostatku dřeva ponechaného přírodě či pestře obnovovaných a přirozených lesů se zkrátka neobejdeme.

Lesy nejsou továrna na dřevo